RECYKLACE A ULOŽENÍ STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ STAVEBNÍCH SUTÍ PŘÍMO U ZÁKAZNÍKA

PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A KAMENIVA

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCEENVISTONE, spol. s r.o. Předměřice nad Labem (areál fy PREFA) e-mail: envistone@envistone.cz, http://www.envistone.cz, www.edb.cz/envistone tel./fax. 495 581 008,mobil: 777 810 430, IČO: 259 94 182, DIČ: CZ 25994182, č.účtu: 184029624/0300 ČSOB HK Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,vložka 18864